Ankara Üniversitesine 89 öğretim görevlisi alınacak! Tüm detaylar haberimizde | Medya Ankara | Son dakika Ankara haberleri

Ankara Üniversitesine 89 öğretim görevlisi alınacak! Tüm detaylar haberimizde

Ankara Üniversitesine 89 öğretim görevlisi alınacak! Tüm detaylar haberimizde
19.06.2021
A+
A-

Ankara Üniversitesi ‘nin boş bulunan kadrolarına 89 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek. Peki hangi bölümler için alım yapılacak? Başvuru için hangi belgeler gerekli? Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar;
-Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
– Diplomalar (*)
– Doçentlik belgesi (*)
– Yabancı Dil Belgesi (*)
– Özgeçmiş
-Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
– Fotoğraf (1 adet)
– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim- öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru/) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.
Adaylar elektronik ortamda  müracaat  edecekleri  başvuru  dosyalarını  hazırlarken  “Akademik  Personel  Alımı  Başvuru  Ekranı  Yardım Dokümanı” başlıklı https://pbs.ankara.edu.tr/ adresinde yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

Ayrıca;   Profesörlük   ve   doçentlik   kadrosuna   başvuracakların;   Rektörlük   Personel   Daire   Başkanlığına;   Doktor   Öğretim   Üyesi   kadrosuna başvuracakların  ilgili  birimlere  çevrimiçi  başvuru  yapıldığına  dair  çevrimiçi  başvuru  sayfasından  indirilecek  Başvuru  Formu’nun  çıktısı  ile  birlikte  bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
1 –  Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2  –  Başvurularda  anılan  Kanun,  Yönetmelik  ve  İlkelerde  öngörülen  koşulları  yerine  getirmeyenlerin  ve  belirtilen  niteliklere  sahip  olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge 

BİRİMUNVANADETAÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Sosyal Psikoloji ABDPROFESÖR1Yakın ilişkilerle ilgili çalışmaları olmak
Hititoloji ABDPROFESÖR1Hititoloji alanında ve Hurriler konusunda çalışmaları olmak
Genel Dilbilim ABDDOÇENT1Yabancı dil öğretimi alanında çalışmaları olmak
Sosyal Antropoloji ABDDOÇENT1Tıbbi antropoloji ve toplumsal cinsiyet konusunda çalışmaları olmak
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı ABDDOÇENT1Yunanistan üzerine çalışmaları olmak
Yunan Dili ve Edebiyatı ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Klasik dönem Yunan edebiyatı üzerine çalışmaları olmak
Fars Dili ve Edebiyatı ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Fars şiiri üzerine çalışmaları olmak
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ119. yüzyıl Amerikan edebiyatı üzerine çalışmaları olmak
Sistematik Felsefe ve Mantık ABDPROFESÖR1Alman İdealist Felsefe geleneği üzerine çalışmaları olmak
Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABDPROFESÖR1Coğrafya tarihi, felsefesi ve metodolojisi üzerine çalışmaları olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABDDOÇENT1
Protetik Diş Tedavisi ABDDOÇENT1
Temel Tıp Bilimleri ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Biyoteknoloji alanında doktora yapmış, Kemik doku mühendisliği ve endodonti alanında Mikro CT çalışmaları olmak
Pedodonti ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ2Çocuk diş hekimliğinde doktora veya uzmanlık yapmış olmak
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Ağız diş ve çene cerrahisinde doktora yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. maddesinin 7/ç fıkrasında belirtilen yabancı dil puanına sahip
olmak
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Ağız diş ve çene cerrahisi ve çocuk diş hekimliği ve anestezisinde deneyimli olmak
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Analitik Kimya ABDPROFESÖR1Eczacılık Fakültesi mezunu, Eczacılıkta Analitik Kimya alanında doçent unvanı almış, kapiller elektroforez ve kemometri yöntemleri konusunda çalışmaları olmak
Farmasötik Kimya ABDDOÇENT1Farmasötik kimya alanında doçent unvanı almış, bileşiklerin bilgisayar destekli tasarımı ve sentezleri konusunda çalışmaları olmak
Farmasötik Toksikoloji ABDPROFESÖR1Farmasötik toksikoloji alanında doçent unvanı almış, bor konusunda çalışmaları olmak
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi ABD
PROFESÖR1Problem ve proje tabanlı öğrenme konusunda çalışmaları olmak
Eğitim Yönetimi ABDDOÇENT1Eğitim hukuku ve çocuk hukuku alanlarında çalışmaları olmak
FEN FAKÜLTESİ
Cebir ve Sayılar Teorisi ABDPROFESÖR**1Cebir ve sayılar teorisi alanında doçent unvanı almış, halkalar ve modüller alanlarında çalışmaları olmak
Cebir ve Sayılar Teorisi ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ*1Matematik Anabilim Dalında doktora yapmış, halkalar ve modüller alanlarında çalışmaları olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. maddesinin
7/ç fıkrasında belirtilen yabancı dil puanına sahip olmak
Genel Astronomi ABDPROFESÖR**1Astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanında doçent unvanı almış, yıldız astrofiziği-
değişen yıldızlar alanında tayfsal ve fotometrik çalışmaları olmak
Genel Astronomi ABDPROFESÖR**1Astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanında doçent unvanı almış, yıldız astrofiziği-
yıldız atmosferi alanında tayfsal ve fotometrik çalışmaları olmak.
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
ABD
DOÇENT**1Yüksek enerji ve parçacık fiziği alanında doçent unvanı almış, yüksek enerji ve parçacık
fiziği fenomenolojisi alanında çalışmaları olmak
İstatistiki Bilgi Sistemleri ABDDOÇENT**1Uygulamalı İstatistik alanında doçent unvanı almış, modelleme, simülasyon, sinyal
işleme, veri analizi alanlarında çalışmaları olmak.
Zooloji ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış, yaban hayatı ekolojisi alanında çalışmaları
olmak
Anorganik Kimya ABDDOÇENT**1Anorganik kimya, spektroskopi alanında doçent unvanı almış, enerjik malzemeler ve koordinasyon bileşiklerinin termal özellikleri alanında çalışmaları olmak
Anorganik Kimya ABDDOÇENT**1Anorganik kimya alanında doçent unvanı almış, teorik kimya, elektrokimya ve korozyon alanlarında çalışmaları olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzecilik ABDDOÇENT1Plastik sanatlar sanat alanında doçent unvanı almış, müzecilik alanında çalışmaları
olmak
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Hukuk ABDPROFESÖR1
Medeni Hukuk ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1
Deniz Hukuku ABDPROFESÖR1
Mali Hukuk ABDPROFESÖR1Hukuk fakültesi lisans mezunu ve mali hukuk alanında doçent unvanı almış olmak
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABDDOÇENT1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Hukuku ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1
Din Felsefesi ABDPROFESÖR1
Din Eğitimi ABDPROFESÖR1
İslam Tarihi ABDDOÇENT1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Halkla İlişkiler ABDPROFESÖR1Halkla ilişkiler alanında doçent unvanı almış, kamu diplomasisi alanında çalışmaları
olmak
Reklamcılık ve Tanıtım ABDPROFESÖR1Halkla ilişkiler alanında doçent unvanı almış, sağlık iletişimi alanında çalışmaları olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Biyomedikal Mühendisliği ABDPROFESÖR1Biyomühendislik alanında doçent unvanı almış, biyoteknolojik ilaç teknolojileri
konusunda çalışmaları olmak
Jeofizik Mühendisliği ABDPROFESÖR1Yerbilimleri ve mühendisliği alanında doçent unvanı almış, deprem ve sismoloji alanlarında çalışmaları olmak
Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABDDOÇENT1Elektrik-elektronik mühendisliği alanında doçent unvanı almış, kontrol sistemleri ve optimizasyon alanlarında çalışmaları olmak
Kimya Mühendisliği ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve kimya mühendisliği alanında enerji konusunda çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.
Sosyal Hizmet ABDPROFESÖR1Sosyal hizmet alanında doçent unvanı almış, kadın refahı ve erken evlilikler konusunda çalışmaları olmak
Odyoloji ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış, denge bozuklukları konusunda çalışmaları olmak
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Yönetim Bilimleri ABDPROFESÖR1Beden eğitimi ve spor eğitimi alanında doçent unvanı almış, karşılaştırmalı spor
yönetimi konusunda çalışmaları olmak
Spor Yönetim Bilimleri ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Spor yöneticiliği programı lisans mezunu, spor yönetim bilimleri alanında yüksek lisans, beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış, spor farkındalığı alanında
çalışmaları olmak
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Politika ve Ekonomi ABDPROFESÖR1Politik iktisat ve kurumsal iktisat alanında doçent unvanı almış olmak
Yönetim Bilimleri ABDPROFESÖR1Kamu yönetimi alanında doçent unvanı almış, kamu personel yönetimi ve kamu etiği
alanında çalışmaları olmak
Yönetim Bilimleri ABDDOÇENT1Kamu Yönetimi alanında doçent unvanı almış olmak
TIP FAKÜLTESİ
Göğüs Hastalıkları ABDDOÇENT1Pulmoner vaskuler hastalıklar ve Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) konularında çalışmaları olmak
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABDDOÇENT1Nöroanatomi konusunda çalışmaları olmak, vasküler ve kafa tabanı cerrahisinde
deneyimli olmak
Çocuk Cerrahisi ABDDOÇENT1Laparoskopik cerrahi sertifikası olmak, Laparoskopik ve torakoskopik cerrahi
konusunda bilimsel çalışmaları olmak, Minimal invaziv cerrahi konusunda deneyimli olmak
Radyoloji ABDDOÇENT1Radyoloji uzmanı olmak, nöroradyoloji ve kardiyak MR konusunda deneyimli olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABDDOÇENT1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, KLP Bilim Dalında deneyimli olmak
Tıbbi Genetik ABDDOÇENT1Tıp doktoru olmak, Tıbbi Genetik alanında doçent unvanı almış olmak, lösemi
sitogenetiği moleküler sitogenetik ve moleküler genetik alanında deneyimli olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABDDOÇENT1Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak ve infertilite tedavisi ve endoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
ABD
DOÇENT1Laringoloji, Ses Hastalıkları, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları konularında deneyimli
olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
-Çocuk Nörolojisi BD
DOÇENT1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
– Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD
DOÇENT1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Onkolojisi uzmanı olmak
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları ABD
DR. ÖĞR. ÜYESİ1Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
– Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD
DR. ÖĞR. ÜYESİ1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanı olmak
İç Hastalıkları ABD – Endokrinoloji
ve Metabolizma Hastalıkları BD
DR. ÖĞR. ÜYESİ1Temel ve ileri tiroid ve boyun ultrasonografisi sertifikasına ve Endokrinoloji Yeterlilik
Sınavı Başarı Belgesine sahip olmak
İç Hastalıkları ABD -Romatoloji
BD.
DR. ÖĞR. ÜYESİ1İç Hastalıkları uzmanı ve Romatoloji yandal uzmanı olmak
İç Hastalıkları ABD – İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BDDR. ÖĞR. ÜYESİ1İç Hastalıkları uzmanı ve İmmünoloji ve Allerji yandal uzmanı olmak,
İç Hastalıkları ABD – Nefroloji BDDR. ÖĞR. ÜYESİ1İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı olmak, transplantasyon immunolojisi alanında
deneyimli olmak.
İç Hastalıkları ABD – Yoğun Bakım
BD
DR. ÖĞR. ÜYESİ1İç Hastalıkları uzmanı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı uzmanı olmak, yoğun bakım
enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak
Göz Hastalıkları ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Göz Hastalıkları uzmanı olmak, pediatrik oftalmoloji, az görme ve nörooftalmoloji
konularında deneyimli olmak
Ortopedi ve Travmatoloji ABD – El
Cerrahisi BD
DR. ÖĞR. ÜYESİ1Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve El Cerrahisi yandal uzmanı olmak
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1İşletme/İşletme Mühendisliği/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümlerinin
birinden lisans mezunu, araştırma yöntemleri/sayısal yöntemler alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak
Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi ABD
DR. ÖĞR. ÜYESİ1Hukuk fakültesi lisans mezunu ve kamu hukuku alanında doktora yapmış ve mali hukuk
alanında çalışmaları olmak
Aktüerya Bilimleri ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Aktüerya Bilimleri alanında doktora yapmış ve aynı alanda çalışmaları olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Zootekni ABDDOÇENT1At Yetiştiriciliği konusunda çalışmaları olmak
Veterinerlik Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABDDOÇENT1Veteriner hayvan besleme alanında doçent unvanı almış ve transgenik yem maddeleri ile ilgili çalışmaları olmak
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve
Teknolojisi ABD
DOÇENT1Gıda Patojenlerinde Antimikrobiyel Direnç konusunda çalışmaları olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Süt Teknolojisi ABDPROFESÖR1Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış, gıdalarda moleküler mikrobiyoloji ve tahminsel modelleme konularında çalışmaları olmak
Su Ürünleri ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Su ürünleri yetiştiriciliği ve hastalıkları konularında çalışmaları olmak.
Hayvan Yetiştirme ABDDOÇENT1Ziraat Fakültesi mezunu, zootekni alanında doçent unvanı almış ve çiftlik hayvanlarında
üreme endokrinolojisi alanında çalışmaları olmak
Yemler ve Hayvan Besleme ABDDR. ÖĞR. ÜYESİ1Zootekni (Ziraat) alanında doktora yapmış, kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların
her biri ile ilgili besleme çalışmaları yapmış olmak
Peyzaj Mimarlığı ABDDOÇENT1Peyzaj mimarlığı alanında doçent unvanı almış ve peyzaj mimarlığında doğal bitki
türlerinin kullanılması konusunda çalışmaları olmak
BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Biyoteknoloji ABDPROFESÖR1İlaç aday molekülleri ve iyi laboratuvar uygulamaları konusunda çalışmaları olmak
Biyoteknoloji ABDPROFESÖR1Tarım ve hayvan biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak
KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜDR. ÖĞR. ÜYESİ1Hücre-ilaç etkileşimleri, hesaplamalı biyoloji, COVID-19 ilaçları ve biyosensör
alanlarında çalışmaları olmak
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ProgramıDR. ÖĞR. ÜYESİ1Tarla Bitkileri Anabilim Dalında doktora yapmış ve bitki ıslahı alanında çalışmaları olmak
* 2547 sayılı Kanun’un Ek 38.maddesi uyarınca belirlenen %20 kontenjan kapsamında atama yapılabilecektir.
** Fen Fakültesi için ilan edilen doçent ve profesör kadrolarına müracaat edecek adayların UAK Doçentlik Başvuru Dilekçesini başvuru evrakı ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.