Bingöl Üniversitesi'ne lise mezunu personel alınacak

11 Eylül 2023 Tarihli ve 32306 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ilana göre Bingöl Üniversitesi 4'ü lise mezunu 11 personel alacak! Başvuru şartları ve alınacak personel unvanlarını haberimizde derledik

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına
göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca 2022/2023 KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.Destek Personeli
(Kadın)
2
Ortaöğretim
(lise ve dengi)
2022 KPSS
P94


1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
2- 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış
olmak,
3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış
olmak,
4- Hijyen Sertifikasına sahip olmak,
5- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip
olmak,
6- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama
halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek
gerekir.)
7- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek,
8- Bu kapsamda istihdam edilecekler temizlik
personeli olarak çalıştırılacaktır,
9- Temizlik personeli olarak göreve başlayacak
personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde
(ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler,
eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma
vb. işlerde görevlendirileceklerdir,
10- İlan tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde Bingöl
ilinde ikamet ediyor olmak.


S-23014
Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
(Kadın)
2
Ortaöğretim
(lise ve dengi)
2022 KPSS
P94


1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
2- 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış
olmak,
3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış
olmak,
4- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer
alan şartları taşımak,
5- Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Göreve
başlayacak personelin göreve başlama tarihinde kimlik
kartının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.
Göreve başlama tarihi itibariyle süresi dolmuş kimlik
kartına sahip adayların ataması gerçekleşmeyecektir)
6- Boy uzunluğu 165 cm’den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu
arasında farkın 15’den fazla 13’den az olmalıdır
(Örneğin boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla
65+15=80 kg ve en az 65-13=52 kg olmalıdır.) Bu
durumu ilgili sağlık kuruluşlarından belgelendirmek
gerekir,
7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve
gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu
Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak göreve
başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı
birimlerinde (ilçeler dahil) ihtiyaca binaen
görevlendirileceklerdir,
9- İlan tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde Bingöl
ilinde ikamet ediyor olmak.
S-23015
Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
(Erkek)
2 Önlisans 2022 KPSS
P93
1- Önlisans mezunu olmak,
2- 2022 KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış
olmak,
3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış
olmak,
4- Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli
olmak,
5- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer
alan şartları taşımak,
6- Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Göreve
başlayacak personelin göreve başlama tarihinde kimlik
kartının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.
Göreve başlama tarihi itibariyle süresi dolmuş kimlik
kartına sahip adayların ataması gerçekleşmeyecektir.)
7- Boy uzunluğu 170 cm’den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu
arasında farkın 15’den fazla 13’den az olmalıdır
(Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla
70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) Bu
durumu ilgili sağlık kuruluşlarından belgelendirmek
gerekir,
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve
gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu
Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak göreve
başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı
birimlerinde (ilçeler dahil) ihtiyaca binaen
görevlendirileceklerdir,
10- İlan tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde Bingöl
ilinde ikamet ediyor olmak.
S-23016 Destek Personeli 2 Önlisans 2022 KPSS
P93
1- Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak,
2- 2022 KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış
olmak,
3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış
olmak,
4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin
bulunmaması veya tecilli olmak,
5- Kimya Laboratuvarlarında çalışmaya engel durumu
olmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile
belgelendirmek gerekir.)
6- Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz
bünyesindeki laboratuvarlarda çalıştırılacaktır,
7- İlan tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde Bingöl
ilinde ikamet ediyor olmak,
8- Bu kapsamda istihdam edilecekler temizlik
personeli olarak çalıştırılacaktır.
S-23017
Büro Personeli
(Kadın)
1 Lisans
2023 KPSS
P3
1- Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla
Pedagojik Formasyon Eğitimi sertifikasına sahip olmak,
2- 2023 KPSS P3 sınavından en az 60 puan almış
olmak,
3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış
olmak,
4- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Diksiyon Sertifikası
ile Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikasına
sahip olmak,
5- İlan tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde Bingöl
ilinde ikamet ediyor olmak,
6- Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz
Uygulama Kreş ve Anaokulunda istihdam edilecektir.
S-23018 Mühendis 1 Lisans
2023 KPSS
P3
1- Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun
olmak,
2- 2023 KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış
olmak.
3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış
olmak,
4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin
bulunmaması veya tecilli olmak,
S-23019 Mühendis 1 Lisans
2023 KPSS
P3
1- Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2- 2023 KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış
olmak.
3- Son başvuru tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış
olmak,
4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin
bulunmaması veya tecilli olmak.
GENEL ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3. Lisans mezunları için 2023 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93,
Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak,
BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME VE BAŞVURU ADRESİ
İlan Yayım Tarihi : 11.09.2023
Başvuru Başlangıç Tarihi : 11.09.2023
Son Başvuru Tarihi : 25.09.2023 (Mesai Bitimine Kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 29.09.2023
Ön Değerlendirme Sonuçuna İtiraz : 02-06.10.2023
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 13.10.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.bingol.edu.tr/
Başvuru Adresi : Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad
No:1 Merkez/Bingöl
* Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Başvuru Adresi
Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri
eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen
teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik
belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad
No:1 Merkez/Bingöl” adresine evraklarını gönderecektir.
İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,( https://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuruilk-ve-yeniden-atama-formlari/ )
2. 2022/2023 KPSS Sonuç Belgesi,
3. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4. Nüfus Cüzdan Sureti.(e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler
kabul edilir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler
kabul edilir.)
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için Özel Güvenlik Eğitim
Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi
9. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi
kadrosuna başvurular için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık
kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden
kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
10. Sertifika istenilen ilanlara başvurular için istenilen sertifika belgesinin fotokopisi
Önemli Notlar:
1- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı
Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
3- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet
etmek zorundadır.
4- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
6- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartlarıtaşıyan adaylar arasından 2022/2023 yıllarına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan
sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2- Her ünvan için asıl aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, sözleşme imzalanmayan veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
3- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
5- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup
kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

11 Eyl 2023 - 01:21 Bingöl- Kimdir Nedir Nasıl


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medya Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Ankara değil haberi geçen ajanstır.


Şeherli Gıda Sanayi Ticaret A.Ş- Mali Müşavir

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Pozisyon Seviyesi Uzman Departman Muhasebe GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Muhasebe departmanında çalışacak t...

ŞEHERLİ GIDA SANAYİ

Bilfen eğitim kurumları- İngilizce Öğretmeni

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Tecrübe En az 3 yıl tecrübeli Departman Eğitim ENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI İş Tanımı Bilfen Eğitim Kuruml...

BİLFEN EĞİTİM KURUMLARI

Yön İletişim- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Pozisyon Seviyesi Yeni Başlayan Departman Müşteri Hizmetleri / Çağrı Merkezi GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI...

YÖN İLETİŞİM

Atlas- Rehberllik Ve Psikolojik Danışman

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Tecrübe Tecrübeli / Tecrübesiz Departman Eğitim GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Ankarada faliyet göster...

ATLAS

Fnss Savunma Sistemleri Aş- Ürün Destek Yetkilisi

Çalışma Şekli  Tam zamanlı Tecrübe  En az 2 yıl tecrübeli Departman Lojistik Genel Nitelikler Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun (M...

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ AŞ

Türkiye Finans Katılım Bankası-Perakende Portföy Yönetmeni

Çalışma Şekli Tam zamanlı Pozisyon Seviyesi Uzman Departman Finans GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Bizimle kariyere katılmaya var mısın? Biz T...

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

Aya Validasyon Ambalaj Sterilizasyon A.Ş. Ankara Muhasebe Elemanı Personeli İlanı

AYA VALİDASYON AMBALAJ STERİLİZASYON A.Ş.

Ercan Orman Ürünleri - Sevkiyat Personeli Elaman alım İlanı

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Pozisyon Seviyesi Uzman Departman Lojistik GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI...

ERCAN ORMAN ÜRÜNLERİ