Çankırı Yazarlar ve Şairler Derneği’nin (ÇAYASAD) binadan tahliye kararı tepki topladı

Çankırı’da son yıllarda yaptıkları kültür sanat etkinlikleriyle takdir toplayan, gençlerin milli ve manevi anlamda eğitimine ve her bakımdan donanımlı...

Çankırı’da son yıllarda yaptıkları kültür sanat etkinlikleriyle takdir toplayan, gençlerin milli ve manevi anlamda eğitimine ve her bakımdan donanımlı bireyler olarak hayata hazırlanmalarına sağladıkları katkı ile adından söz ettiren Çankırı Yazarlar ve Şairler Derneği’nin (ÇAYASAD) faaliyette olduğu binanın Çankırı İl Genel Meclisi’nde alınan bir kararla tahliyesi kentte büyük tepki topladı.

Aynı binanın Türkiye Gençlik Vakfı Çankırı İl Temsilciliği’ne (TÜGVA) tahsis edilmesi ise gençlerin yetişmesinde Türkiye çapında başarılı çalışmalar yapan TÜGVA’yı tartışmaların içerisine çekerken, Çankırı’da kaş yapalım derken adeta göz çıkartıldı.

Yıllar önce merkezi hükümet tarafından yapım karar alınmasına rağmen siyasi çekişmeler sebebiyle bir türlü yer tespiti yapılamayan Çankırı Devlet Hastanesi’nin yerini belirleyemeyen yetkililerin, TÜGVA’ya yer bulamayıp, ÇAYASAD’ın olduğu binayı TÜGVA’ya tahsis etmesi TÜGVA’ya destek olmak yerine itibarsızlaştırılmasına sebep oldu.

Çankırı’da Kültür ve Sanat denildiğinde ilk akla gelen ve bu konuda harcanan emeklere saygı gösterilmeden, uzun yıllar Cumhuriyet Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Sokağı üzerinde hizmet veren Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği (ÇAYASAD), yerinden taşınmak zorunda bırakıldı.

2013 yılında Çankırı Valiliği tarafından restoresi tamamlanan tarihi Peta Konağı, Çankırı’nın ilk sanat evi olmuş ve ÇAYASAD’a tahsisi edilmişti. Ancak ‘haftanın yedi günü açık bulundurulması gerekirken çoğu zaman kapalı bulunduğu, protokole uygun olarak yeterince verimli kullanılmadığı’ iddiasıyla İl Genel Meclisi kararı gereği ÇAYASAD yerinden taşınmak zorunda bırakıldı. ÇAYASAD eşyalarını taşıyarak binayı boşalttı.

Mevcut binanın TÜGVA’ya tahsisi edildiği öğrenildi.

Kültürel ve sosyal faaliyetlerle Çankırı’da bir çok ilke imza atan ÇAYASAD İl Genel Meclisi’nin almış olduğu karar sonrasında bulunduğu mekanı boşaltmak zorunda kaldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ÇAYASAD yönetim kurulu, “Son zamanlarda derneğimizi yakından ilgilendiren insani ve kurumsal anlayışların dışında bir yaklaşımla bir takım siyasal ilişkiler gölgesi altında il genel meclisince alınan karar üzerine Çayasad yönetim kurulu olarak bu açıklamanın yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2004 yılında kültür, edebiyat ve sanat değerlerimiz üzerinde faaliyet yapmak üzere kurulan Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği olarak günümüze gelinceye kadar her türlü siyasi mülahazalardan uzak kalarak medeniyet çizgimiz üzerinde kültür ve sanat alanında birçok çalışmalar ve yayınlar ile projeler gerçekleştiren derneğimiz bu anlamda ilimizde bir marka olmuştur.

Çalışmalarına farklı mekanlârda devam eden derneğimiz yaklaşık sekiz yıldır il genel meclisince imzalanan bir protokol ile derneğimize 5+5 yıl olmak üzere on yıllığına tahsisi edilen Peta konağında yani Çayasad Sanatevinde devam etmektedir. Kültürel faaliyetlerde bulunmak amacı ile yapılan protokol beş yılın sonunda protokole uygunluk sağlandığında ikinci beş yıl daha uzatılarak on yıllık bir süreye uzatılacak ve bu süre içerisinde derneğimiz yıllık olarak yapmış olduğu faaliyetleri bir rapor halinde protokol gereği il özel idaresine verecektir.

Yaptığımız çalışmalar neticesinde protokolümüz ikinci beş yıllık süre daha uzatılmış ve tüm faaliyet raporları kabul edilmiş, protokolün aksine bir durum yaşandığına dair herhangi bir olumsuz görüş tarafımıza bildirilmemiştir. Ancak iki yıl önce bir STK’ya kullandığımız binayı tahsis için uygun ve ahlaki olmayan bir tutum ve yol izlenmiş tepkiler üzerine bundan vazgeçilmiştir. Ancak yine aynı STK’ya vermek amacı ile bir yıldır yaşanan pandemi bir fırsat bilinerek yine Çankırı kültür ve sanat hayatına ve bu konuda harcanan emeklere saygı gösterilmeden bir girişimde bulunulmuş il genel meclisine son beş dakikada giren ve bazı basın organlarında belirtildiği şekilde teamüllere uygunsuz bir biçimde alınan madde ile görüşülerek protokol maddeleri incelenmeden verilen faaliyet raporlarına bakılmadan 08.01.2021 tarih ve 10 nolu kararda “haftanın yedi günü açık bulundurulması gerekirken çoğu zaman kapalı bulunduğu, protokole uygun olarak yeterince verimli kullanılmadığı” gerekçesi ile derneğimizin tahliye edilmesi kararı verilmiştir. Şu ana kadar uygunluğu görülen ve ikinci beş yıllık sürenin devriye sokulması ve verilen faaliyet raporlarına itiraz edilmeyerek kabul edilmesine rağmen son bir yılda yaşanan pandemi sürecinde (bu süreçte derneğimiz faaliyetlerini online ortamlara taşıyarak devam etmiştir) Türkiye çapında sokağa çıkma yasaklarının ve kısıtlamalarının uygulandığı, tüm eğitim kurumlarının ve camilerin kapatıldığı, tüm sosyal organizasyonların iptal edildiği genç kuşak başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin sokağa çıkmasının ve hatta cenazelere bile katılımların yasaklandığı ve hatta bu kararın alındığı esnada hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulandığı (bir yıl boyunca) bir dönemde haftanın yedi günü açılmadı gerekçesinin öne sürülmesinin ne kadar haklı ve doğru bir gerekçe olduğu, misafirliklerin bile yasaklandığı, insanların evlerinden çakmasının istenmediği, siyasi parti yönetim kurulu toplantılarının bile online yapıldığı, dernek kongrelerinin iptal edildiği, pandemi sürecinde işçi başta olmak üzere kiracıların bile çıkarılmaması için kararlar alındığı bir dönemde faaliyet yapmadınız gibi mantıksal yaklaşımları zorlayan iddiaların ortaya atılmasının ne kadar haklı bir gerekçe olduğunu siz kadirşinas halkımızın değerlendirmesine sunuyoruz. İlgili karar alıcılar şayet biraz kurumsal kültür anlayışı ile hareket ederek göndermiş olduğumuz faaliyet raporlarını gözden geçirmiş olsalardı, kendilerini deneysel psikolojinin şartlanmış refleksler tezini haklı çıkaracak bir şekilde hareket etmeye zorlamazlar ve zan altında bırakmazlardı. Sekiz yıllık süre içinde üç büyük kültür ve sanat festivali, iki ulusal ve uluslararası proje, yine valiliğimizle ortak düzenlediğimiz Çankırı akademi günleri, konferanslar, sayısız musiki konserleri, dinleti ve sergileri, alanında uzman akademisyenlerce düzenlenen ve Türkiye’de öncülük ettiği medeniyet okumaları, edebi metin tahlilleri, Ümran programları, tasavvuf musiki konserleri, yapmış olduğu besteleri, düzenlemiş olduğu kursları, sahur programları, yayınları ve uluslararası çıkarttığı Arasta isimli kültür sanat dergisi ve burada sayamayacak kadar çok gerçekleştirilen sayısız etkinlikleri görmezden gelip derneğimizi atıl göstererek emeğe saygısızlık yapılmış ve bu yolla güce dayalı bir anlayış ve siyasal paydaşlık ilişkisi içinde bir STK’ya devir işlemine girişilecek hem derneğimize haksızlık yapılmış hemde devletin kurumsal çalışma disiplini yara almıştır. İlgili protokolde belirtilen faaliyetlerin tamamını gerçekleştirdiğimizi gösteren ve yaklaşık on sayfalık faaliyet raporlarına bakmaları bile alınan kararın ne kadar haksız ve mesnetsiz olduğunu gösterecektir ki bu konuda derneğimize kurumsal çalışma disiplini ve anlayışı içinde hiç bir ihtar, uyarı ve ikaz bile yapılmamıştır. Karar alıcılar şayet vermiş olduğumuz raporda verilen faaliyetleri okumuş olsalardı bu hususu gündeme almanın ne kadar anlamsız ve gereksiz olduğunu anlamış olurlardı.

Pandemi öncesinde geniş katılımla gerçekleşen üç büyük konser ve üç günlük el sanatları sergimiz bile birçok STK’nın gerçekleştirmekte zorlandığı etkinliklerdir. Bir yıl öncesinde belirtiğimiz faaliyetlerin yanısıra oniki büyük faaliyet gerçekleştirilmiştir ki bu faaliyetlerin bir kısmı yıl boyu süren etkinliklerdir.

Ancak şu görülmüştür ki ilgili karar alıcılara göre siyasal partnerlik ilişkisinin yaşatılması, kültür ve sanatımız ve medeniyet değerlerimizin yaşatılmasından daha önemlidir. Ve bu naifçe partnerlik ilişkisi diye tanımlamaya çalıştığımız ilişki için Çankırı’nın tek yerel kültür ve sanat derneğinin çeyrek asra yaklaşan tüm emeğinin ve çalışmalarının karalanması, yok sayılması ve kamuoyu önünde farklı algıların oluşmasına yol açan kararların alınması ilimizi hak etmediği bir yönetim anlayışı içine hapsetmekte kültür ve sanat adına nahoş bir görüntü sergilemektedir. İlgili STK’nın elemanlarının bile “burayı biz alıyoruz” diyerek sanatevine kadar gelme cüretini göstermeleri iddiamızın doğruluğunun ne yazık ki hazin ve etik olmayan bir göstergesidir. “Medeniyet ve kültürden” bahseden bir anlayışın güç sarhoşluğu içerisinde geçirmiş olduğu pragmatik evrim ve nihilist dönüşüm kendilerini üzmese bile bizleri ilimiz ve geleceğimiz adına üzmektedir. Bilinmelidir ki güç adil olunca medeniyeti, hizmete araç olmaktan çıkıp amaç olunca ve haksızlığa zemin hazırlayınca toplumsal felaketleri hazırlayan bir zulüm ve sahipleri için ibretlik bir son hazırlamaktadır. Siyasal partnerlik ilişkileri içinde kendi aralarında varılan mutabakat neticesinde ilimize kültür ve sanat alanında yapılanları yok sayan, verilen emekleri hiçe sayan bir anlayışla alınan kararı kamuoyunun vicdanına bırakırken, karar alıcıların ömrünün bir seçim dönemini geçemeyeceğini, milletimizin bu gibi durumlarda gereğini yaptığını, ama şiirimizin ve edebiyatımızın bu gök kubbede kıyamete kadar bir hoş sada bırakacağından emin olduğumuzu belirtmek isteriz.

Çankırı kültür ve sanatına verilen emeği basit siyasal mülahazalar içerisinde değerlendirerek alınan bu karar ve karar alıcılarının isimleri arşivlerin karanlığında ve tozlu raflarında yerini alırken şiirlerimiz, bestelerimiz ve romanlarımız kahramanlarıyla  ilelebet yaşayacaktır. Elbette ki bu tavrı sergileyenlerde yeni eserlerimizde ve öykülerimizde hak ettikleri! biçimde yaşatılacaktır. Bizler gücünü kendi medeniyet değerleri üzerinden alan bu şehrin şair, yazar ve sanatçıları olarak karara uyduğumuzu ama saygı duymadığımızı, özgürlüğümüzü, sorumluluklarımızı önemsediğimizi, her daim yeniden doğduğumuzu ve bu tip üzücü yaklaşımların sadece bizlere ilham vererek yüreğimizdeki Ali’leri büyüttüğünü belirtmek istiyoruz. Ve diyoruz ki; Şiir yürürlülükten kalkmadı daha” dedi.

22 Mar 2021 - 17:37 Çankiri- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medya Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Ankara değil haberi geçen ajanstır.